Način montaže

Debljina ploča koje treba da se ugrade na određeni prostor zavisi od opterećenja koje treba da podnesu (pešaci, putnička vozila, laka teretna vozila, manji kamioni ili teška teretna vozila) i od načina ugradnje koji zavisi od vrste podloge na koju se postavljaju behaton ploče (zemlja ili beton)

Postoje dva osnovna načina ugradnje behaton ploča:

  • I način – ugradnja na  “meku“ podlogu (obicno zemljana podloga) gde se koriste materijali kao što su tucanik, rizla, šljunak i jedinica. Navedeni materijali se sabijaju  u slojevima  vibro-pločom do potrebne zbijenosti a zatim se postavljaju behaton ploče koje se takođe sabijaju i fuguju peskom. Ovakav način je vrlo praktičan, podloga je elastična, ne koriste se skupi materijali kao što su cement, lepak, armatura ...
  • II način- ugradnja na “tvrdu” podlogu (postojeća betonska podloga) gde se vrši njihovo postavljanje na cementnoj košuljici  ili lepljenjem na betonsku podlogu lepkom za spoljnu keramiku.

Ploče debljine od 2,5 cm se ugrađuju na cementnoj košuljici na postojećem betonu. Debljina košuljice se kreće od 3-5cm (vidi sliku). Tako postavljene ploče trpe težinu putničkih i lakih teretnih vozila (većina dvorista u kućnim uslovima i prostori oko zgrada). Ploče od 4 i 6 cm se obično ugrađuju na šljunkovite podloge, gde se vrši priprema nasipanjem frakcija raznih granulacija, njihovo sabijanje do potrebne zbijenosti vibracijom, postavljanje ploča  i njihovo sabijanje. Ovako postavljene ploče su vrlo praktične zbog načina postavljanja (jeftina i brza ugradnja)  a podnose težinu ne samo pešaka već i putničkih i teretnih vozila.

Galerija (85)Artbeton
Adresa Aleksandra Vojinovića 27
11231 Beograd-Resnik
Telefon +381 11 804-2158
Telefon +381 11 804-1426
Mobtel 063/417-439
e-mail artbeton@beotel.rs

Copyright © Artbeton 2003-2024