O Behatonu

Behaton ploče su proizvodi od betona koji se koriste za popločavanje površina kojima se kreću pešaci i vozila: staze, dvorišta, prilazi garažama, parkirališta, trgovi, parkovi, prostori ispred javnih i poslovnih objekata, oko bazena, saobraćajnica itd ...

Prednosti behaton ploča u odnosu na neke druge materijale koji imaju istu funkciju (asfalt, klasičan beton, keramika, prirodni kamen...) su višestruke a pre svega to su praktičnost, trajnost i dekorativnost.

  • Praktičnost - lako se postavljaju, u slučaju potrebe i nekih radova (npr zamena cevi ili radovi na raznim instalacijama) lako se demontiraju a potom se mogu opet postaviti bez dodatnih troškova, ne klizaju se, vrlo lako se može izvrsiti zamena pojedinačnih elemenata u slučaju bilo kakvih oštećenja tako da se ne narušava estetika prostora, lako se održavaju...
  • Trajnost - izradjene su od najkvalitetnijih ekološki prihvatljivih prirodnih materijala, imaju visoku otpornost na razne hemikalije, visoke i niske temperature, mraz, atmosferske padavine, kao i visoku čvrstoću na pritisak i habanje.
  • Dekorativnost - postavljanjem behaton ploča prostor se izuzetno ulepšava sa nebrojenim mogućnostima i kombinacijama boja i oblika koje zavise i od vaše mašte...

Galerija (37)Artbeton
Adresa Aleksandra Vojinovića 27
11231 Beograd-Resnik
Telefon +381 11 804-2158
Telefon +381 11 804-1426
Mobtel 063/417-439
e-mail artbeton@beotel.rs

Copyright © Artbeton 2003-2024